SOLD

Cumhuriyet Damgasız

1930 5.Londra Damgasız Şarniyerli Seri. (50 ve 500 Kuruş Eksik) (''CÜMHURİYETİ'') Havitli.