Özel Damga

07.03.1987, Başkent '87 Posta Pulları Sergisi (Taahhütlü, Varış Damgalı)